Odborný seminár Podpora multidisciplinárnej spolupráce

Dňa 13.11.2019 sa v Hoteli Sorea Regia v Bratislave uskutočnil Odborný seminár organizovaný vovzájomnej spolupráci koordinátorov ochrany detí pred násilím  UPSVaR Bratislava, Malacky a Pezinok  na tému Podpora multidisciplinárnej spolupráce v oblasti ochrany detí pred násilím. Ústrednou témou tohto seminára bola spolupráca a možnosti rozvíjania spolupráce medzi  rôznymi inštitúciami a odborníkmi v záujme čo najlepšej ochrany detí.

Seminár otvoril riaditeľ UPSVaR Bratislava PhDr. Peter Ormandy, ktorý privítal všetkých účastníkov seminára. Odborný seminár svojou návštevou podporila aj JUDr. Nadežda Šebová, (Generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR), ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla potrebu vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi subjektmi. Pozvanie prijal aj  Ing. Marián Valentovič (Generálny riaditeľ Ústredia PSVaR) a Ing. Viera Tomanová (Komisárka pre deti). Seminárom účastníkov, ako moderátor sprevádzala koordinátorka Mgr. Lenka Flikingerová, organizačnú a technickú realizáciu zabezpečoval JUDr. Juraj Moravčík.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie reprezentovala PhDr. Eva Smiková, PhD., ktorá mala prednášku v úvodnom bloku na tému „Dieťa v náročnej životnej situácii – možnosti  VÚDPaP v multidisciplinárnom prístupe“.

Seminára sa zúčastnili prednášajúci, ako Prof. PhDr. Ján Gabura (práca s rizikovou rodinou) , PhDr,   PhDr Marek Madro ( on line priestor), PhDr. Barbora Kuchárová ( zmysluplnosť sieťovania), PhD, MBA, npor. Ing. František Petráš ( projekt Šanca na návrat – pre odsúdených) a iní, ktorí pre účastníkov seminára pripravili zaujímavý program. V záverečnej časti odborného seminára nasledovala panelová diskusia, kde účastníci diskutovali o význame multidisciplinárnej spolupráce a možnostiach jej rozšírenia.

Na Odbornom seminári sa zúčastnilo viac, ako 150 účastníkov zo všetkých participujúcich subjektov z Bratislavského kraja, s ktorými koordinátori v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím spolupracujú.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.