Radi zdieľame originálne nápady. Pozrite sa, akú veselú gramatiku pripravuje pre svojich žiakov ZŠ Plavecký Štvrtok. Uverejňujeme ju uverejňujeme s láskavým zvolením p. riaditeľky Mariany Korbelovej. Autorkou textov je Marta Šimečková, grafická úprava Andrea Puková.