Overovanie obsahových štandardov v praxi

Ďakujeme všetkým záujemcom, ktorí zareagovali na výzvu ohľadom zapojenia sa do overovania obsahových štandardov. Prihlasovanie prebiehalo od 7. – 20.2.2022 a registrujeme 101 záujemcov v zastúpení všetkých kategórii odborných zamestnancov, ako i školských špeciálnych pedagógov. Aktuálne prebieha výber overovateľov s prihliadnutím na regionálne zastúpenie, rovnomernosť overovania štandardov a zohľadnenie profesijného zamerania overovateľov na konkrétne štandardy. Každého záujemcu vyrozumieme najneskôr do 15.3. Kedy zároveň zahájime overovanie štandardov.

Zároveň informujeme, že sme zverejnili obsahové štandardy vo verzii, v ktorej ich ideme overovať na webovej stránke:
www.vudpap.sk/overovanie

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.