OZNAM K ADAPTAČNÉMU VZDELÁVANIU PRE ZAČÍNAJÚCICH OZ/PZ

Adaptačné vzdelávanie by mala podľa  §51 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. prioritne zabezpečiť inštitúcia, ktorá OZ/PZ zamestnáva.

V prípade, ak nie je možné v škole zabezpečiť uvádzanie začínajúceho OZ/PZ, požiada riaditeľ školy o uvádzanie inú školu, iné školské zariadenie alebo inú organizáciu zriadenú ministerstvom školstva resp. pri zabezpečení uvádzajúceho pedagogického/odborného zamestnanca postupuje ďalej podľa § 31 ods. 6.

VÚDPaP aktuálne nerealizuje adaptačné vzdelávanie. Ak Vám škola nebude vedieť zabezpečiť adaptačné vzdelávanie, kontaktujte prosím NIVAM. Žiadosť o vykonanie adaptačného vzdelávania je dostupná tu: https://mpc-edu.sk/sk/vzory-tlaciv.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.