Pedagogickí a odborní zamestnanci – Zapojte sa do online skupinového rozhovoru k témam hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy u mladých ľudí

VÚDPaP v spolupráci s Masarykovou univerzitou realizuje výskum zameraný na vnímanie hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy (HoDeKoPro) u mladých ľudíCieľom výskumu je zistiť, ako mladí ľudia premýšľajú o dezinformáciách, hoaxoch a fake news – či sa s týmito pojmami stretávajú a ako im rozumejú.

Dňa 23.1.2024 v čase od 14:30 do 16:00 sa bude realizovať skupinový rozhovor s pedagogickými a odbornými zamestnancami a zamestnankyňami, ktorí/é sa pri svojej priamej práci s mladými ľuďmi stretávajú s témami HoDeKoPro, poprípade tieto témy prinášajú do tried a vnímajú potrebu sa im viac venovať.

Rozhovor bude zameraný na témy:

  • či a akým spôsobom o tejto téme OZ a PZ s mladými hovoria, čo sa im v praxi osvedčilo a čo nie;
  • či vidia OZ a PZ témy HoDeKoPro ako problém, ktorý by sa im preklápal do výuky
  • a v neposlednom rade aj bude rozhovor mapovať potreby OZ a PZ v téme: čo im chýba k tomu, aby mohli mediálnu výchovu prinášať ako prierezovú tému vo viacerých predmetoch a pod.

Trvanie rozhovoru bude približne 90 minút a prebehne online prostredníctvom platformy Zoom. Počet účastníkov a účastníčok rozhovoru je obmedzený na maximálny počet 8 respondentov/iek. Od účastníkov/čok sa vyžaduje aktívna účasť na celom trvaní skupinového rozhovoru.

Prihlásiť sa môžete do pondelka 22.1.2024 do 12:00 prostredníctvom online formulára TU.

Skupinový rozhovor bude nahrávaný. Videozáznam budeme uchovávať zabezpečený heslom a ihneď po prepísaní do anonymnej textovej podoby, bude natrvalo vymazaný. V textovom prepise rozhovoru budú anonymizované (nahradené prezývkami či odstránené) všetky údaje, ktoré by umožňovali rozpoznať konkrétne osoby.

Pre viac informácii môžete kontaktovať Mgr. Karin Belovičovú (karin.belovicova@vudpap.sk) alebo Mgr. Jarmilu Zsírosovú (jarmila.zsirosova@vudpap.sk)

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.