Prvý ročník medzinárodnej študentskej konferencie bol realizovaný v dňoch 22.-23.10.2020 a priniesol širokú paletu tém v paralelných blokoch. Zároveň konferencia vytvorila priestor na prezentovanie prihlásených doktorandských prác.

Hlavné bloky konferencie pokrývali témy:

  • Na čo nám je psychológia?
  • Dieťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Kvalita v poradenstve
  • Dieťa v škole
  • Multidisciplinárny prístup

 

Názov konferencie 3x KaM symbolizuje zameranie na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu #metódy.