Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v úzkej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pre vás opäť organizoval bezplatnú online konferenciu 3× KaM, ktorá sa konala v dňoch 11.-12.11.2021. Ponúkli sme 6 tematických okruhov atraktívnych odborných príspevkov v témach:

  • Pedagogika a špeciálna pedagogika
  • Technológie
  • Inklúzia a multidisciplinárny prístup
  • Vzťahy a rodina
  • Varia: Aktuálne témy hýbajúce spoločnosťou (poznatky z vedeckých štúdií spojených s pandémiou, extrémizmus…)
  • Študentský blok

 

Názov konferencie 3x KaM symbolizuje zameranie na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu #metódy.

Dokument na stiahnutie:

Zborník z konferencie 3xKaM 2021 (PDF, 870 kB)

Prednášky zo študentskej konferencie 3x KAM – 2021:

Pozrite si videá na tomto odkaze.