Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Karlovou univerzitou pozýva študentky, študentov a kolégium z praxe aj tento rok na konferenciu 3×KaM 2023.

Nosné témy tohtoročnej konferencie sú prevencia sociálno-patologických javov, inovácie pre lepšie vzdelávanie, duševné zdravie v univerzitnom prostredí, výzvy a príležitosti v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Udalosť je venovaná študentkám, študentom (ale aj odborným pracovníkom a pracovníčkam z praxe) z oblasti psychológie, pedagogiky a príbuzných humanitných odborov.

Registrácia je otvorená do 15.11.2023 na TOMTO ODKAZE.
Po registrácii vám včas pred konaním konferencie pošleme odkaz na pripojenie.

Je pre nás cťou, že aj nad 4. ročníkom online študentskej konferencie 3xKaM prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Detaily konferencie:

Názov: Online študentská konferencia 3×KaM 2023
Dátum: 23. a 24. novembra 2023
Cena: bezplatná
Platforma: Zoom

Registrácia účastníkov: Do 15.11.2023 https://forms.office.com/e/TKgQaX8tE3

Registrácia študentských spíkrov: Do 15.10.2023 https://forms.office.com/e/TKgQaX8tE3

Udalosť na Facebooku: Online študentská konferencia 3×KaM 2023 | Facebook

Facebook VÚDPaP: www.facebook.com/vudpap


Headline: The 4th Online Student Conference 3×KaM is here!

The Research Institute of Child Psychology and Pathopsychology, in collaboration with Charles University, invites students and practicing colleagues to the 3×KaM 2023 conference again this year.

The main topics of this year’s conference are the prevention of socio-pathological phenomena, innovations for better education, mental health in a university environment, and challenges and opportunities in special educational institutions.

The event is dedicated to students and colleagues in the fields of psychology, pedagogy, and related humanities.

Registration is open until 15.11.2023 here: https://forms.office.com/e/TKgQaX8tE3

Registration for potential student speakers is open until 15.10.2023 here: https://forms.office.com/e/TKgQaX8tE3

After registration, we will send you a link to join in due time.
Conference Details:

Title: Online Student Conference 3×KaM 2023
Date: November 23rd and 24th, 2023
Fee: Free of charge
Platform: Zoom
Participant Registration: Until 15.11.2023 https://forms.office.com/e/TKgQaX8tE3

Event on Facebook: Online študentská konferencia 3×KaM 2023 | Facebook

VÚDPaP Facebook: www.facebook.com/vudpap

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.