Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Karlovou univerzitou organizoval v dňoch 23.-24.11.2023 online konferenciu pre študentky a študentov pedagogických, psychologických a sociálnych smerov, ako aj pre odborných a pedagogických pracovníkov a pracovníčky z praxe na Slovensku a v Českej republike.

Nosnými témami online konferencie 3xKaM boli:

  • prevencia sociálno-patologických javov
  • inovácie pre lepšie vzdelávanie
  • duševné zdravie v univerzitnom prostredí
  • výzvy a príležitosti v špeciálnych výchovných zariadeniach.

 

POZRITE SI ZÁZNAM PREDNÁŠOK Z ROČNÍKA 2023 NA TOMTO ODKAZE.

Názov konferencie 3×KaM symbolizuje zameranie na
#kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu #metódy.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.