Komposyt: Digitálna platforma komplexného poradenského systému

Jeden z najdôležitejších výstupov projektu VUDPaP

KomposyT je digitálna aplikačná platforma, ktorá bola vytvorená ako pomôcka pre riadenie poradenského systému v rezorte školstva SR. Jeho úlohou nie je nahradiť poradenskú prácu odborníka s klientom poradenskými službami, ale postupne vyvíjať a zdokonaľovať digitálne nástroje a aplikácie, ktoré odborníkom umožnia venovať čo najviac priestoru, času a energie priamemu kontaktu s klientom.

Verejná časť – webová stránka www.komposyt.sk poskytuje množstvo informácií o riešení problémov detí. Uvádza priame kontakty na odborníkov CPPPaP a CŠPP, ktorí poskytujú odbornú starostlivosť. Prostredníctvom množstva odborných obsahov pomáha žiakom pri rozhodovaní, výbere strednej školy a budúceho povolania.

Neverejná časť funguje pre používateľov ako digitálny pracovný priestor. Umožňuje sledovať odborníkov a vzájomne zdieľať dobrú prax a skúsenosti. Pomáha odborníkom vzdelávať sa prostredníctvom e-learningu a množstva digitálnych učebných zdrojov. 

K najdôležitejším aplikáciám KomposyTu patrí Diagnostika, ktorá odborníkovi umožňuje uchovávať informácie o ,,svojich“ žiakoch/klientoch a v poradenskom procese využívať on-line testovanie prostredníctvom tridsiatich digitalizovaných verzií diagnostických nástrojov. Všetky testy sú vyhodnocované automaticky a výsledky sú dostupné hneď. Tým sa pre odborníka vytvára kvalitnejší priestor na interpretáciu výsledkov a nastavovanie ďalších krokov poradenského procesu so žiakom/klientom.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.