Predstavujeme ďalší zaujímavý bod programu konferencie DIEŤA V OHROZENÍ 2024!

Zámerom workshopu „Motivačné rozhovory v skupinách a tímoch“ od magistra Hambálka je predstaviť základné princípy motivačných rozhovorov v kontexte skupinovej práce, potenciál, výhody, ale aj riziká jej aplikácie a nároky, ktoré sú kladené na facilitáciu takýchto skupinových procesov. Účastníci zažijú interaktívnym spôsobom vplyv skupinovej dynamiky a podporu zaangažovania, fokusovanie a následnú prácu so zmenou v kontexte motivačných rozhovorov.

Vladimír Hambálek je psychoterapeut, kouč a supervízor pre oblasť sociálnych služieb a tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja.

Workshop sa bude konať vo štvrtok, 30. mája 2024 od 13:30 do 14:30 v Hoteli Tatra v Bratislave. Kapacita návštevnosti podujatia je naplnená.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.