Predstavujeme ďalšiu z úvodných prednášok konferencie Dieťa v ohrození 2024

Vo svojom príspevku Sebapoškodzovanie u detí a adolescentov z pohľadu detského psychiatra  otvorí pani doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. tému sebapoškodzovania a sebazraňovania detí a mládeže bez suicidálneho zámeru.

Docentka Trebatická sa bude vo svojom príspevku venovať téme sebapoškodzovania, ktoré má v súčasnosti nepriaznivý trend zníženého veku nástupu, zároveň s jeho zvýšenou mierou. Môže byť prejavom stresu a slabej emočnej regulácie. Je tiež spojené s nízkym sebavedomím, zvýšenou impulzivitou, sexuálnym alebo fyzickým zneužívaním, šikanou a užívaním alkoholu a drog. Najčastejším cieľom takéhoto konania je zmiernenie negatívnych emócií. Medzi rizikové faktory patrí psychiatrická morbidita, predchádzajúce sebapoškodzovanie, psychický distres, predchádzajúca psychiatrická liečba. Výskyt NSSI sa javí ako významný rizikový faktor pre suicidálne konanie v adolescencii aj dospelosti.

Doc. Trebatická je prednostka Kliniky detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb. Klinika detskej psychiatrie je jediným samostatným detským psychiatrickým pracoviskom nemocničného a poliklinického typu na Slovensku. Poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu psychických  porúch u pacientov detského a dorastového  veku. Špecializuje sa na širokú problematiku od liečby psychotických porúch, porúch nálady, úzkostných stavov, reaktívnych stavov a adaptačných porúch ale aj porúch správania.

Prednáška sa bude konať vo štvrtok, 30. mája 2024 od 9:05 do 9:45 v Hoteli Tatra Bratislave. Kapacita návštevnosti podujatia je naplnená.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.