Predstavujeme jednu z úvodných prednášok konferencie DIEŤA V OHROZENÍ 2024

Vo svojom príspevku Reziliencia detí a jej súvis s trendom intenzívneho rodičovstva“  pani doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD. otvorí ústrednú tému konferencie – psychická odolnosť ako výzva súčasnosti. 

Vo svojom príspevku „Reziliencia detí a jej súvis s trendom intenzívneho rodičovstva“  pani doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD. otvorí ústrednú tému konferencie – psychická odolnosť ako výzva súčasnosti.

Rodičia majú z pohľadu lektorky snahu svoje deti čo najlepšie pripraviť na život. Je to však skutočne tak? Prax a výskumy totiž ukazujú pravý opak – negatívnym dôsledkom intenzívneho rodičovstva je častokrát znížená reziliencia u detí, ich zvýšená úzkosť a depresívne symptómy, horšie copingové zručnosti. Tento trend zároveň prispieva k vyhoreniu rodiča. V príspevku doc. Bačíkovej nebudú chýbať fakty o súčasnom vedeckom poznaní týkajúcom sa tejto problematiky v medzinárodnom aj domácom kontexte, ani podnetné informácie využiteľné v poradenskej praxi.

Doc. Bačíková, PhD. je vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojich výskumoch sa dlhoročne venuje problematike výchovy dospievajúcich, rodičovskej kontrole, intenzívnemu rodičovstvu a ich dôsledkom pre dospievajúcich. Bola a je riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov. V roku 2017 získala prémiu Literárneho fondu za vedecko výskumnú činnosť. Je autorkou desiatok vedeckých štúdií a troch monografií.

Prednáška sa bude konať v stredu, 29. mája 2024 od 9:30 do 9:55 v Hoteli Tatra Bratislave. Kapacita návštevnosti podujatia je naplnená.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.