Predstavujeme metodický materiál: Zariadenia poradenstva a prevencie a školské podporné tímy. Odborný materiál k inovačnému vzdelávaniu Koordinácia v metodickom usmerňovaní

Vybudovať spoluprácu medzi zariadením poradenstva a prevencie a školami v jeho územnej pôsobnosti je náročná úloha. Cieľom publikácie je pre vašu inšpiráciu predstaviť dobrú prax Centra poradenstva a prevencie Bratislava III, ktoré významne pomohlo školám vo svojej územnej pôsobnosti vybudovať školské podporné tímy a následne ich metodicky podporovalo. Publikácia obsahuje všeobecne využiteľný postup poskytovania kontinuálnej metodickej podpory členom školských podporných tímov, ktorý si môžu zariadenia poradenstva a prevencie upraviť podľa vlastných potrieb, či potrieb škôl. Odborný materiál pre vás pripravil VÚDPaP v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ v spolupráci s externou expertkou Janou Lednickou, jednou z tímu lektorov realizovaného vzdelávania Koordinácia v metodickom usmerňovaní.

Metodický materiál je dostupný na:
Zariadenia poradenstva a prevencie a školské podporné tímy. Odborný materiál k inovačnému vzdelávaniu Koordinácia v metodickom usmerňovaní

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.