Predstavujeme vám prvý z podporných nástrojov z Inštitútu kvality „Sprievodcu samohodnotením – procesné štandardy“

Zámerom vzniku tohto sprievodcu bolo podať pomocnú ruku zariadeniam pri uvedomení si vlastnej hodnoty, poznania svojho zariadenia a jeho nasmerovania k samotnému rozvoju. Ponúkame sprievodcu, prostredníctvom ktorého sa vám podarí zistiť súčasný aktuálny stav v prepojení k procesným štandardom. Ukáže vám procesy a nastavenia, ktoré možno chýbajú, možno ich nemáte ešte vo vašom zariadení zavedené, alebo ich potrebujete len pozmeniť, aktualizovať.

Pri tvorbe sprievodcu sme sa opierali o výstupy z mapovania potrieb a mapovaní pripravenosti získaných z regiónov a odborné názory a pripomienky ambasádorov, externých expertov z radov pedagógov a odborných zamestnancov pôsobiacich v systému VPaP. Veríme, že sa vám so sprievodcom bude dobre pracovať, a že ho využijete v prospech kvalitného poskytovania služieb, kde v centre pozornosti je dieťa a jeho rodina.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.