Prinášame trojicu odborných postupov v téme Dyslexia

Najpočetnejšiu skupinu žiakov, ktorí sa v prostredí bežnej základnej školy vzdelávajú formou individuálnej integrácie, tvoria žiaci s vývinovými poruchami učenia. Najčastejšie sa stretávame s dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou a dyskalkúliou, prípadne ich kombináciami s poruchou aktivity a pozornosti alebo ich vzájomnými kombináciami.

Dyslexia sprevádza človeka po celý život. Dlhodobou odbornou (logopedickou a špeciálnopedagogickou) starostlivosťou je možné dosiahnuť určité zlepšenie, dieťa sa naučí pre neho najefektívnejšiu techniku čítania a kompenzačné stratégie učenia, ktoré mu umožnia získavať a spracovať potrebné informácie, ale napriek tomu dyslexia pretrváva až do dospelosti. Z výsledkov prieskumov v rôznych európskych krajinách (Zubáková, 2020) vyplýva, že dyslexiou trpí 4 – 8 % detí školského veku. V slovenskej populácii integrovaných žiakov sa výskyt dyslexie uvádza okolo 3 %.

Prinášame trojicu odborných postupov v tejto téme:

  • Dyslexia – prevencia
  • Dyslexia – depistážna diagnostika dyslexie a jej prediktorov v základnej škole
  • Dyslexia – intervencie v základnej škole a zariadení poradenstva a prevencie

Odkaz na odborné postupy: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.