Prinášame vám výber fotografií z konferencie Dieťa v ohrození 2024

31. ročník konferencie Dieťa v ohrození reagoval na krízové situácie posledného obdobia i na zvyšujúci sa trend emocionálnych problémov u detí a mladých ľudí. Taktiež reflektoval aj na 60. výročie založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

 

 

 

 

 

Tohtoročná Konferencia Dieťa v ohrození bola jednou z úvodných aktivít Národného projektu Duševné zdravie a prevencia, ktorého cieľom je v súčinnosti s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vytvárať a šíriť praktické nástroje prevencie a realizovať vzdelávania a advokačnú kampaň pre podporu odborných a pedagogických zamestnancov.

 

 

 

 

 

Konferencia ponúkla účastníkom tridsaťštyri prednášok, desať workshopov aj panelovú diskusiu. Nechýbali ani sprievodné aktivity a stánky, kde sa účastníci mohli  dozvedieť zaujímavosti z histórie VÚDPaP alebo si prezrieť zaujímavé materiály a publikácie vo VÚDPaP knižnici. Svoje stánky tu mali aj organizácie Hemisféra, Krtko stolček, Eduma a vydavateľstvo Portál. V posterovej sekcii odprezentovali svoju odbornú činnosť inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú preventívnym aktivitám pre deti a mládež.

 

 

 

 

 

Prezrite si fotografie z prednášok, workshopov a sprievodných aktivít na TOMTO LINKU.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.