Pripravujeme akreditované inovačné vzdelávanie s názvom „Koordinácia metodického usmerňovania“

VÚDPaP pripravil pre riadiacich zamestnancov a odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie inovačné vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR, prostredníctvom ktorého si účastníci inovujú vedomosti a zručnosti v oblasti:

  • legislatíva,
  • štandard v metodickom usmerňovaní,
  • obsahové a výkonové štandardy odborných činností,
  • metodické pokyny a informácie s poskytovaním dištančného (online) poradenstva a terapie,
  • koordinácia metodickej činnosti,
  • koordinácia školských podporných tímov,
  • posilnenie mäkkých zručností vo vzdelávaní a rozvoji dospelých,

Súčasťou vzdelávania je praktická stáž vo VÚDPaPe.

S prihliadnutím na povahu a obsah vzdelávania odporúčame, ak sa vzdelávania zúčastní riadiaci zamestnanec a jeden odborný zamestnanec zo zariadenia PaP. Nie je to však podmienkou.

Vzdelávanie je naplánované na obdobie september 2022 – februára 2023.
Prihlasovanie je možné do naplnenia kapacít, najneskôr do 19.07.2022.

Viac informácii o prihlasovaní a vzdelávaní nájdete na odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/koordinacia-v-metodickom-usmernovani/

Prihlasovací formulár: TU

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.