Nástroje a materiály pre odborných a pedagogických zamestnancov, ktoré boli dostupné na odbornom portáli VÚDPaP pod názvom Komposyt čoskoro sprístupníme na novej platforme.

Aktuálne prebieha výber a zazmluvňovanie dodávateľa pre nové technické riešenie portálu. Všetky nástroje a materiály vám budú čoskoro (do konca októbra 2021) opätovne dostupné na novom portáli.