Inovácia predstavuje na budúcnosť orientovanú, cieľovo vedenú terapiu, ktorá sa zameriava prevažne na riešenia, nie na samotné problémy klienta.