Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi zahŕňa aj témy a postupy užitočné pre zvládanie aktuálnej situácie!

V programe si môžete vyberať z dvadsiatich tém, v ktorých zažijete interaktívne workshopy, získate praktické návody a inšpirácie. Dávame Vám do pozornosti päť z nich, ktoré sú mimoriadne nápomocné v aktuálnej situácii:

Dieťa s odlišným materinským jazykom (dieťa cudzincov)

Lektorky (psychologička, školská psychologička, sociálna pracovníčka / špeciálna pedagogička) prevedú účastníkov možnosťami multidisciplinárnej spolupráce v téme „Dieťa s odlišným materinským jazykom (dieťa cudzincov)“ na podporných úrovniach 1.-4. stupňa. Nadobudnete teoretické poznatky a praktické zručnosti, ktoré vychádzajú zo skúseností členov školského podporného tímu a odborných zamestnancov v zariadeniach poradenstva a prevencie. Získate prehľadné informácie zosumarizované v Odbornom postupe v pedagogickej a poradenskej praxi, ktorého obsah bol odkonzultovaný s ŠPÚ. Taktiež sa dozvedia o súčasných legislatívnych rámcoch v téme. Vybrané kazuistiky poskytnú priestor na diskusiu zameranú na riešenie špecifických situácií, s ktorými sa OZ a PZ stretnú počas práce s deťmi cudzincov.

 • Mgr. Milota  Kovačičová
 • Mgr. Eva Krupová 
 • Mgr. Silvia Morávková, PhD. 

Traumatizácia u detí a trauma informovaný prístup k deťom v edukačnom a poradenskom procese

Teoretický základ traumy a stručná neurobiológia traumy. Stabilizácia a práca s telom. Ako sa učiť a hrať, aby to pomohlo. Použitie bilaterálnej stimulácie. Ako sa postarať o seba, ako súčasť práce s traumou.

 • Mgr. Karin Brániková, MPH
 • Mgr. Jana Vyskočil 

Krízová intervencia

Základné zručnosti psychosociálnej podpory. Čo robiť v kríze, ako upokojiť seba, okolie, čo robiť a čo nerobiť, aby sme podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie.

 • Mgr. Karin Brániková, MPH
 • Mgr. Jana Vyskočil 

Dieťa s úzkostnými prejavmi v poradenskom a edukačnom procese 

Lektorky (psychologička a špeciálna pedagogička) poskytnú účastníkom programu teoretické informácie o základných rozdieloch v prežívaní úzkosti, úzkostnosti a strachu. Zamerajú sa na odlíšenie toho, kedy je úzkosť súčasťou vývinu dieťaťa a kedy jej prejavy už možno považovať za patologické. Zdieľaním skúsenosti z praxe sa účastníci programu budú snažiť identifikovať najčastejšie prejavy úzkosti u detí v školskom prostredí. Cieľom stretnutia bude hľadať riešenia ako multidisciplinárnej pracovať s dieťaťom s úzkostnými prejavmi, aké nástroje je možné využiť v školskom prostredí a v poradenskom procese a kedy je už potrebné vyhľadať ďalších odborníkov. Účastníci dostanú písomne spracované dokumenty z už realizovaného webinára „Odporúčania pre učiteľov pre prácu s deťmi s úzkostnými prejavmi v materskej a základnej škole.”

 • Mgr. Jana Kožárová, PhD.
 • Mgr. Miroslava Rýdza
 • Mgr. Mária Sabanošová 

Radikalizácia a extrémizmus

Získate teoretické základy o témach radikalizácie a extrémizmu a odnesiete si poznatky o aktuálnych prístupoch k prevencii radikalizácie mládeže z pohľadu psychológie a sociálnej práce. Dozviete sa o príčinách radikalizácie aj o účinných preventívnych prístupoch v prostredí školy s presahom do blízkeho sociálneho prostredia žiaka/klienta. Dôraz bude kladený na spoluprácu čo najširšieho portfólia aktérov, ktorí sa pri svojej práci stretávajú s radikalizáciou. Zároveň obdržíte v tlačenej podobe zhrnutie informácií a poznatkov o radikalizácii a extrémizme mládeže, ktoré budú obsahom webinárov.

 • Mgr. Estera Kövérová, PhD. 

Všetky témy, vizitky lektorov a prihlasovací formulár nájdete na: https://vudpap.sk/odborny-portal/mdp-skolske-podporne-timy/program-podpory-a-rozvoja-multidisciplinarnej-spoluprace/

Prihlásiť sa môžete do 31.3.2022!

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.