Publikovanie validizačnej štúdie nástroja merajúceho úzkosť počas pandémie koronavírusu v prestížnom zahraničnom časopise

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ vydá svoju validizačnú štúdiu v renomovanom americkom časopise Death Studies, ktorý patrí pod vydavateľstvo Taylor & Francis.

Článok publikovaný v časopise Death Studies sa zameriava na overovanie psychometrických vlastností krátkej 5 položkovej slovenskej verzie škály s názvom Coronavirus anxiety scale (CAS). „Škála úzkosti z koronavírusu“  je skríningový dotazník duševného zdravia, ktorý identifikuje závažnosť a symptómy úzkosti spojenej s koronavírusom. Podľa autorov škály je „Škála úzkosti z koronavírusu“ použiteľná ako výskumný aj ako diagnostický nástroj. Výskum realizovaný projektom „Usmerňovať pre prax“ bol  uskutočnený na vzorke 743 respondentov.

Výsledky poukazujú na to, že participanti, ktorí mali s koronavírusom osobnú skúsenosť, dosahovali významne vyššie skóre úzkosti na rozdiel od ľudí, ktorí sa s koronavírusom vo svojom okolí ešte nestretli. Rozdiely sa preukazujú aj vzhľadom k pracovnému prostrediu participantov. Tí, ktorí počas pandémie pracovali z domu, prežívajú významne nižšiu mieru úzkosti z koronavírusu ako tí, ktorí dochádzali na svoje pracoviská prezenčne. Z výsledkov tiež vyplýva, že so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou na Slovenku (nárast prípadov a úmrtí) sa zvyšovala aj úzkosť participantov.

Slovenskú verziu meracieho nástroja vieme záujemcom poskytnúť ako reliabilný a validný jednodimenzionálny nástroj pre slovenskú populáciu. V prípade Vášho záujmu o merací nástroj môžete kontaktovať autorov článku:

Mgr. Veronika Pekárová : veronika.pekarova@vudpap.sk alebo na telefónnom čísle 0948 246 996
PaedDr. Robert Tomšík, PhD.: robert.tomsik@vudpap.sk alebo na telefónnom čísle 0948 246 934

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.