Veľmi pekne ďakujeme novinárom, ktorí dnes prišli na stretnutie s nami. Informovali sme ich o aktuálnej situácii vo VÚDPaP, o národnom projekte, Detskom centre, aj o aktuálnych výskumoch.