Rozbieha sa národný projekt

Ako znížiť školskú neúspešnosť na Slovensku? Ako zvýšiť  kvalitu života detí prostredníctvom odborne zabezpečeného poradenského systému, ktorý uplatňuje multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine? To sú témy národného projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019.

V súčasnom  systéme  výchovy a vzdelávania na Slovensku chýbajú štandardy pre systém výchovného poradenstva a prevencie.  Ide o systémový nedostatok, prejavujúci sa zníženou kvalitou služieb, ktoré sú poskytované deťom a rodinám.  Kvalitná poradenská a preventívna starostlivosť by mala byť dostupná prostredníctvom činnosti multidisciplinárnych tímov všetkým deťom na Slovensku. Národný projekt bude riešiť práve tieto otázky.

Počas   jeho realizácie  budú vytvorené štandardy minimálnej kvality pre efektívne fungujúci systém výchovného poradenstva a prevencie.  Zároveň sa začne s cielenou podporou inštitucionálneho rozvoja a implementácie štandardov v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ale aj  v  špeciálnych výchovných zariadeniach. Súčasťou národného projektu je nastavenie základných rámcov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme výchovného poradenstva a prevencie, vrátane rámcov pre kontinuálne rozvíjanie ľudských zdrojov.

Vďaka projektu sa zvýšia aj dôležité kľúčové odborné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie.

Rezort školstva vyčlenil na vyzvanie indikatívnu výšku finančných prostriedkov v celkovom objeme 18 107 672,80 eur z Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Plánovaná doba realizácie projektu je 48 mesiacov vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac informácií o národnom projekte nájdete tu: https://www.minedu.sk/16714-sk/narodne-projekty/ .

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.