Zvyšuje kvalitu života, rešpektuje individualitu a rozvíja potenciál žiaka. Súčasťou je orientácia na zvládanie záťažových situácií nielen v školskom prostredí.