Home»Tag:Natália Šebíková

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

2022-04-08T13:12:34+02:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo VÚDPaP-e, [...]

Webinár #21 – Dobrá prax a multidisciplinárny prístup pre odborných a pedagogických zamestnancov

2023-01-19T11:04:40+01:006 augusta, 2020|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pozrite si záznam z nášho webinára Dobrá prax a multidisciplinárny prístup Multidisciplinárny prístup a formuláre dobrej praxe tvoria základné piliere pri tvorbe procesných (a ďalej aj obsahových a výkonovýchštandardov. V [...]

Categories

Go to Top