Tvorba programov vzdelávania SPV – obsahové spracovanie modulov

Koncom novembra sa v Hlavnom projektovom centre na Račianskej ulici v Bratislave stretla ďalšia expertná pracovná skupina na tvorbu vzdelávania v sociálno-psychologickom výcviku. Tentokrát bolo témou stretnutia obsahové spracovanie a naplnenie jednotlivých modulov SPV a to s ohľadom na kľúčové kompetencie, ktoré chceme u účastníkov a účastníčok v rámci výcviku rozvíjať. Človek, ktorý výcvik absolvuje, by mal získať zručnosti, vedomosti a postoje na prácu v multidisciplinárnom tíme, mal by byť prospešný pre dieťa, rodinu, učiteľa a prispieť k inkluzívnejšiemu prostrediu v škole. Pod pojmom kľúčové kompetencie rozumieme:
 1. efektívna komunikácia
 2. sociálno-inkluzívne kompetencie
 3. sprevádzanie ako podpora vzťahu
Výstupom 6-hodinového stretnutia je:
 • Štruktúra šiestich vzdelávacích modulov výcviku
 • Nadimenzovaný obsah výcviku
 • Alternatívne pomenovania jednotlivých modulov
Jednotlivé moduly budú viazané na tému:
 1. Sebapoznanie (napr. Cez seba k ostatným)
 2. Komunikácia (napr. Ako hovoriť tak aby sme si rozumeli)
 3. Inakosť (napr. Pestrosť sveta)
 4. Konflikty (napr. Rast z náročných situácií)
 5. Práca so skupinou (napr. Tvoríme celok)
 6. Vzájomná podpora (napr. Čo ma drží nad vodou)
„Účastníci expertnej skupiny veľmi zanietene diskutovali o hlavných témach, ktoré budú zaradené do  sociálno-psychologického výcviku. V menších skupinkách tvorili spoločne s internými lektormi obsahový rámec jednotlivých modulov tak, aby bol obohacujúci pre všetky skupiny frekventantov. K tomu má prispieť aj zakomponovanie potrieb, ktoré budeme zisťovať od frekventantov výcviku,“ uviedla organizátorka stretnutia a interná expertka pre dlhodobé vzdelávanie Vladimíra Hulínová, PhD.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.