Úspešne sme odštartovali program podpory a rozvoja Multidisciplinárnej spolupráce v praxi

740 prihlásených účastníkov a účastníčok programu absolvuje interaktívne workshopy, získa praktické návody k odborným problematikám a zažije sieťovanie sa s ďalšími odborníkmi naprieč profesiami a inštitúciami. Výsledkom programu tak bude nielen posilnenie odborných kompetencií pri starostlivosti o deti a ich rodiny, ale aj prehĺbenie vzájomnej spolupráce pedagogických, odborných zamestnancov a ďalších kľúčových odborníkov pôsobiacich v profesiách mimo rezortu školstva.  

Na príprave konceptu a obsahu programu sa podieľalo dokopy 70 expertov zo systému poradenstva a prevencie. Program bol spustený prvým regionálnym stretnutím Košického kraja  s celkovým zapojením 110 účastníkov – odborných a pedagogických zamestnancov, odborníkov z rezortu sociálnych vecí, práce a rodiny, polície, súdnictva, občianskych združení, komunitných centier a predstaviteľov štátnej správy a samosprávy. 

Úvodné regionálne stretnutia vo  všetkých ôsmich krajoch Slovenska úspešne prebehli od 31. marca do 13. apríla 2022. Spolu sa prvého kola ôsmich regionálnych stretnutí zúčastnilo viac ako 680 účastníkov.  

Program bude ďalej až do novembra 2022 pokračovať sériou tematických stretnutí na vybrané odborné témy z oblasti poradenstva a prevencie. Témy workshopov a prednášok reagujú na aktuálne potreby odborníkov v praxi. Na prvom tematickom stretnutí 19.4.2022 sa odborníci budú v kontexte multidiciplinárnej spolupráce venovať problematike radikalizácie a extrémizmu. Ďalšie stretnutie poskytne praktické nástroje v téme Krízová intervencia. V období od apríla do júna sa uskutoční 50 tematických stretnutí v rámci rôznych 20 odborných tém. 

Čo hovoria účastníci a účastníčky programu po prvom regionálnom stretnutí? 

Oceňujeme vytvorenie priestoru pre zoznámenie sa a nakontaktovanie na iných odborníkov v našom regióne, možnosti vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností z praxe.“ 

 „Uvedomili sme si potrebu multidisciplinárnej spolupráce primárne v rámci našej inštitúcie, vytvoriť priestor pre konziliárne a supervízne stretnutia.“  

Viac informácii o programe nájdete na webovej stránke: https://vudpap.sk/odborny-portal/mdp-skolske-podporne-timy/program-podpory-a-rozvoja-multidisciplinarnej-spoluprace/ 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.