„Vy sa pýtate, VÚDPaP odpovedá“

Online stream bude na našej FB stránke 20.4.2021 o 13.00 hod.
Svoje otázky posielajte do 16.4.2021 na sli.do, zadajte kód „otázky“.