Človek a čas – to bola téma desiateho ročníka česko-slovenskej psychologickej konferencie PhD Existence v Olomouci. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na nej reprezentoval aj Doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. V príspevku o vekových osobitostiach vzťahovej väzby v kontexte multidisciplinárneho prístupu odovzdal svoje výskumné poznatky a skúsenosti doktorandom psychológie a účastníkom z viacerých krajín.