VÚDPaP na multidisciplinárnom vzdelávaní v Malackách

7.10.2019 sa v Malackách uskutočnilo multidisciplinárne vzdelávanie, organizované v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“ koordinátorom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny JUDr. Moravčíkom. Psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, triedni učitelia, sociálni pracovníci a vychovávatelia z rôznych inštitúcií (CPPPaP, ZŠ, Reedukačné centrum, Centrum pre deti a rodiny, ÚPSVaR), sa vzdelávali v oblasti násilia, páchaného na deťoch, jeho identifikácie, eliminácie resp. prevencie.

Lektorka PhDr. Eva Smiková, PhD.  interaktívnymi  a zážitkovými metódami predstavila účastníkom efektívne stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia, problematiku šikanovania a kyberšikanovania.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.