Čo Vás čaká a kedy?
Rozsah vzdelávania pripravujeme na cca 8 hodín – vrátane online/prezenčného aj dištančného vzdelávania a s povinnou praxou.
Vzdelávanie bude prebiehať online – prezenčne a dištančne.

  • 1.12.2021, 14:00-16:00 – 2 hod. online vzdelávanie prezenčne(pravdepodobne online cez ZOOM)
  • 3 hod. praxe – účastníci použijú audio príbehy na hodine/pri práci s mládežou, a tým overia využitie audio príbehov ako vzdelávacích nástrojov v praxi (návrh je 10.12. 2021  pri príležitosti Dňa boja za ľudské práva, no účastníci si môžu zvoliť aj iný termín v prípade potreby)
  • 20.12.2021, 13:30-16:30 – 3 hod. online prezentácia v skupine – reflexia, ako sa s témou a príbehmi  k téme radikalizácie a extrémizmu pracovalo

Kto sa môže prihlásiť?
Vzdelávanie je určené odborným a pedagogickým zamestnancom všetkých typov škôl – základné školy (8.-9. ročník), stredné a vysoké školy.

Chcete sa prihlásiť?
Kliknite na prihlášku tu: https://cutt.ly/zTKbJ7K

Ide o nadstavbový vzdelávací modul, čiže modul vhodný pre tých učiteľov, ktorí už majú znalosť základov práce so storyllingom. Vzdelávanie je realizované v spolupráci s EDUMA,n.o..