„VÚDPaPáci“ sa spolu s kolegami z celého sveta zúčastnili v Bratislave podujatia hľadajúceho cesty poradenstva pre inkluzívnejšiu spoločnosť

V dňoch 11.-13.septembra sa v Bratislave konala výnimočná udalosť – 43. ročník celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva, s viac ako 16 000 členmi. Konferencie sa zúčastnilo vyše 500 poradcov zo 46 krajín naprieč kontinentmi. Väčšinu účastníkov tvorili kariéroví poradcovia a psychológovia, pričom témou bolo „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“. Hlavným organizátorom bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s českými a slovenskými partnermi. Partnerom podujatia bol aj VÚDPaP, z ktorého sa zúčastnilo takmer 20 ľudí, niektorí kolegovia a kolegyne dokonca i aktívne vystúpili alebo pomáhali ako dobrovoľníci.

Bohatý program bol zložený z prezentácií, posterov, workshopov a novinky v podobe veľtrhu nástrojov a poskytol podnety pre reflexiu odboru a mnohé inšpirácie pre každodennú prax. Účastníci si mohli každý deň vypočuť prednášky najväčších odborníkov ako prof. Norman Amundson, prof. Roberta Neault, prof. Annamaria Di Fabio, prof. Gideon Arulmani, prof. Kobus Maree a mnohí ďalší. Prednášky hlavných rečníkov spájalo široké chápanie kariérového poradenstva ako filozofie plánovania celého života s dôrazom na jednotlivca vo všetkých jeho životných kontextoch a systémoch, do ktorých je zapojený. Čoraz väčšie nároky súčasného sveta práce, neistota a nestabilita spolu s narastajúcou mierou individuálnej zodpovednosti vyzývajú kariérových poradcov, aby sa stali advokátmi zmeny nielen u svojich klientov ale i v spoločnosti a prostredníctvom zapájania komunít, kultúrnej a sociálnej citlivosti podporovali myšlienky inkluzívnosti.

Z konferencie pripravujeme článok, ktorý bude v najbližších dňoch zverejnený na našej stránke. Podnety z konferencie taktiež plánujeme zapracovať do pripravovaných vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva a kariérovej výchovy, ktoré budeme poskytovať v rámci národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.