Vychádza odborný materiál pre školské podporné tímy: Školský podporný tím. Teoretický a praktický sprievodca.

Odborný materiál pre vás pripravil VÚDPaP v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ v spolupráci s externými expertmi  z praxe – lektormi realizovaného vzdelávania Koordinácia školských podporných tímov.

Je určený pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí v spolupráci s vedením školy budujú inkluzívne prostredie vďaka vytváraniu školských podporných tímov. Cenné informácie a inšpirácie pre svoju činnosť si v nej určite nájdu aj členovia už fungujúcich školských podporných tímov.

Hlavným cieľom sprievodcu je poskytnúť teoretické a praktické rámce pôsobenia školských podporných tímov. Dozviete sa v nej, aký zmysel a benefity pre školskú komunitu má existencia školského podporného tímu a aké aktuálne právne predpisy vymedzujú jeho pôsobenie v transformovanom systéme poradenstva a prevencie.  Obsahuje aj ďalšie aktuálne témy súvisiace s činnosťou podporného tímu na škole, ako napr. koordinácia multidisciplinárnej spolupráce, facilitácia stretnutí, evalvácia činnosti tímu, možnosti tvorby podporných sietí a i.

Cenným prínosom sú praktické prílohy v podobe ilustratívnych kazuistík, ukážok dokumentácie či cvičení na rozvoj vybraných zručností. Sprievodca obsahuje mnoho odborných zdrojov (odkazy na webstránky, webináre, podcasty, iné publikácie), vďaka ktorým môžete prehĺbiť vlastné poznanie v témach súvisiacich s pôsobením školského podporného tímu.

Odborný materiál Školský podporný tím. Teoretický a praktický sprievodca nájdete tu: MANUAL_SPT_web.pdf (vudpap.sk)
Odborný materiál je súčasťou podporného balíčka pre rozvoj činnosti školských podporných tímov, ktorý už obsahuje propagačné materiály – plagátbulletin.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.