Vyhlásenie psychológov z VÚDPaP k zatváraniu škôl v okresoch

Psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie nesúhlasia s plošným zatváraním škôl na úrovni okresov a upozorňujú na dlhodobý negatívny dopad takéhoto rozhodnutia na psychický stav detí.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie podporuje stanovisko ministerstva školstva a apeluje na regionálne úrady zdravotníctva, aby prehodnotili plošné zatváranie škôl po celých okresoch.
Uvedomujeme si náročnosť aktuálnej epidemickej situácie a nápor na zdravotnícke zariadenia. Vnímame aj nadmernú vyťaženosť zdravotníckych zariadení, deti však v zlej pandemickej situácii nemôžu znášať dôsledky rozhodnutí dospelých.

Posledné mesiace evidujeme v našej inštitúcii prudký nárast klientov práve vo vekovej kategórii druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov, ktorí sa na nás obracajú s problémami s úzkostným prežívaním, depresiou, sociálnou fóbiou, sebapoškodzovaním, poruchami príjmu potravy, nadmerným užívaním internetu, počítača a mobilného telefónu. Ide o reakciu na dlhodobú sociálnu izoláciu. Deti a mladí ľudia sa ešte nedokázali plnohodnotne zaradiť do vzdelávacieho procesu po období dlhej sociálnej izolácie počas minulého školského roku. Častejšie tiež zlyhávajú po návrate do škôl, niektorí stratili pracovné návyky, nedokážu sa sústrediť a pripraviť sa do školy a dosahujú výrazne horšie výsledky ako pred pandémiou. Pribúdajú problémy s narušeným spánkovým režimom, trápia ich somatické ťažkosti.

Posledné psychologické výskumy potvrdzujú, že každý deň, ktorý dieťa strávi prezenčne v škole po veľmi náročných dvoch rokoch výučby, prispieva k zlepšeniu a podpore jeho duševného zdravia.
Psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie opakovane poukazujú na zhoršovanie psychického zdravia detí.
V našej spoločnosti rezonuje strach, obava, polarizácia, no deti nevyhnutne potrebujú stabilitu. Na základe predikcie dlhodobých výskumov detí školského veku a adolescentov môžeme oprávnene predpokladať, že vplyvom ďalšej sociálnej izolácie detí dôjde k negatívnemu dopadu na formujúcu sa osobnosť v kritickom období adolescencie (druhý stupeň ZŠ a stredné školy), so závažnými následkami pre ich osobný, súkromný aj pracovný život.
Vplyv dôsledkov na duševné zdravie detí môže byť dlhodobý, nezvratný a doživotný.

Preto apelujeme na regionálne úrady verejného zdravotníctva, aby zatváranie tried bolo cielené, v nevyhnutnej miere a bez plošného zásahu v celom okrese.

psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie,
s podporou riaditeľky VÚDPaP Mgr. Janette Motlovej

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.