Vylepšené vzdelávanie pre materské školy Vás pripraví aj na zmeny vyplývajúce z novely „školského zákona“

Súčasný pohľad na tému kariérovej výchovy v školách sa výrazne zmenil. Kariérový vývin detí chápe ako celoživotný proces začínajúci rozvojom životných a socio-emocionálnych zručností už od materskej školy.

Vzdelávanie „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstva v školách reflektuje na potreby rozvoja týchto základných životných zručností od raného veku dieťaťa a preto ako jediné svojho druhu ponúka možnosť posilnenia a podpory pre účastníkov pôsobiacich v materských školách. Zároveň poskytuje množstvo praktických vedomostí a konkrétnych zážitkových aktivít overených z dobrej praxe.

Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si získané poznatky počas vzdelávania priamo v praxi. Konkrétne zážitkové aktivity pre prácu s deťmi a s vlastnými zdrojmi sú totiž zostavené tak, aby priamo nadväzovali na dištančné úlohy vo vzdelávaní. To všetko prebieha za podpory skúsených lektorov a individuálnej podpory tútora počas celého trvania vzdelávania.

Okrem toho vzdelávaním získate aj:

  • Schopnosť reagovať na zmeny, postarať sa o seba a vedieť sa vnútorne posilniť (orientácia na vnútorné zdroje, prevencia vyhorenia).
  • Podporu psychickej odolnosti v meniacom sa svete, schopnosť transformácie problému/výzvy na novú zručnosť a hľadanie konštruktívnych prístupov.
  • Komunikovanie svojich pocitov a potrieb s rešpektom voči sebe a druhým (nácvik rešpektujúcej komunikácie v modelových situáciách).
  • Pomenovanie silných emócií spojených napr. s pocitom ohrozenia, či súcitu (nácvik aktívneho počúvania, pomenovanie emócií s využitím nástrojov ako sú napr. obrázky, karty).
  • Podporu spolupráce a súdržnosti v škole, podporu komunikácie s rodinami detí.
  • Všímavosť voči ľuďom s rôznymi druhmi znevýhodnenia, práca so stereotypmi a predsudkami.
  • Samostatnosť a efektívnosť pri plánovaní svojich úloh.
  • Tvorivosť a vedenie triedy s dôrazom na pozitívny hodnotový a kariérový vývin detí.

Osvedčenie z akreditovaného inovačného vzdelávania financovaného prostredníctvom národného projektu Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax).

Ďalšie informácie o benefitoch a obsahu nájdete na: www.vudpap.sk/kvakp

POSLEDNÉ KOLA VZDELÁVANIA OTVÁRAME V MESIACOCH APRÍL – JÚN 2022. PRIHLÁSTE SA UŽ DNES NA TOMTO ODKAZE.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.