Milí rodičia, váš názor nás zaujíma! 

Chcete byť súčasťou nášho výskumu “Význam slovného hodnotenia žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ”? Pomôžte nám zistiť, aký vplyv malo slovné hodnotenie na Vás a na Vaše deti zapojením sa do našej štúdie, ktorej cieľom je zmapovanie názorov detí a rodičov na slovné hodnotenie žiakov učiteľmi. Otázky v dotazníku mapujú názory rodičov a detí na slovné hodnotenie, na vplyv slovného hodnotenia okrem iného aj na vnímanie a pocity dieťaťa. Prosíme rodičov, aby otázky vypĺňali spoločne so svojimi deťmi. Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník nájdete tu:
https://forms.gle/PLK8yc2nfndVwGn68