Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spúšťa podstránku pre podporu multidisciplinárneho prístupu v praxi

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie od dnešného dňa spúšťa podstránku na podporu činností multidisciplinárnej spolupráce odborných zamestnancov na školách a v zariadeniach poradenstva a prevencie.

Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k takým postupom a riešeniam, ktoré budú užitočné pre klienta. Jeho základom je prepojenie a koordinácia činnosti odborníkov z jednej, alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidiscilplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy. Je tak jednou zo zložiek, ktoré zabezpečujú účinnejšiu podporu pre aktuálne aj novo-vynárajúce sa potreby detí a ich rodín.

Spojenie multidisciplinárna starostlivosť/spolupráca je po prvý krát obsiahnutý aj v navrhovanej legislatíve v rámci novely zákona 245/2008 Z.z., ktorá minulý týždeň prešla do druhého čítania parlamentu.

Na podstránke nájdete  množstvo teoretických aj praktických materiálov, ktoré vám pomôžu pri odbornej činnosti v rámci a multidisciplinárnej spolupráce. Obsahuje aj mnohé príklady, inovácie a inšpirácie z praxe z celého Slovenska, webináre, či podcasty.

Podstránka sa venuje aj téme činností školských podporných tímov – jej súčasťou sú manuály, informácie o vzdelávaniach a webinároch pre jednotlivých odborných zamestnancov v školách, ktorí už vo dvojici vedia vytvoriť multidisciplinárne spolupracujúci školský podporný tím.

Viac informácií nájdete tu:  www.vudpap.sk/mdp-spt

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.