JE NÁM POTEŠENÍM INFORMOVAŤ VÁS, ŽE VYŠLO NOVÉ ČÍSLO NÁŠHO ČASOPISU PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA č. 2/2019

V prípade záujmu o predplatné, ako aj v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Beátu Sedláčkovú:
beata.sedlackova@vudpap.sk
kniznica@vudpap.sk