Hosťom v dnešnom podcaste Odborne na slovíčko je psychológ Robert Tomšik, ktorý nám porozpráva o využití kresbových techník v psychodiagnostike. Na túto tému následne nadviažeme aj v ďalších častiach podcastov, v ktorých sa budeme venovať jednotlivým kresbovým technikám podrobnejšie. V dnešnej úvodnej časti si môžete vypočuť o tom, aký význam majú projektívne metódy v psychodiagnostike, či sú kresbové techniky dostatočne výpovedné a pýtať sa budeme aj na to, či je možné kresbové techniky využívať ako dostatočne relevantné pre uskutočnenie diagnostických záverovRobert Tomšik je psychológ a na VÚDPaP-e vedie tým národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PeadDr. Robert Tomšik, PhD, psychológ

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím