Vzhľadom na aktuálnu situáciu zverejňujeme odborný materiál „Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov“.

„Odborný postup“ je odborný materiál, ktorý popisuje multidisciplinárnu spoluprácu odborníkov pri riešení problematík z poradenského a školského prostredia.

Odborný postup „Dieťa s odlišným materinským jazykom v poradenskom a edukačnom procese – dieťa cudzincov“  bol finalizovaný v januári 2022 a zameriava sa všeobecne na prácu s deťmi s odlišným materinským jazykom (tzn. aj s ukrajinským jazykom a.i.). Cieľom odborného postupu je upriamiť pozornosť pedagogických a odborných zamestnancov škôl a zariadení poradenstva a prevencie na vytvorenie podmienok na prijatie žiaka s odlišným materinským jazykom. Venuje sa krokom pred prijatím žiaka na školu, hodnoteniu, kurzom slovenského jazyka a podrobným možnostiam pomoci na podporných úrovniach 1.-4. stupňa, teda od triedneho učiteľa, ŠPT po diagnostiku v centrách poradenstva a prevencie. Sústreďuje sa rovnako na spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi a nezabúda na zapojenie rodičov/zákonných zástupcov. K odbornému postupu patrí aj Príloha.

Nájdete ho na webovej stránke www.vudpap.sk/krizova-intervencia

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.