Program rozvíja sociálne a emocionálne zručnosti u 5-7 ročných detí, ktoré sa učia o pocitoch hovoriť, rozpoznať, ako sa prejavujú a pomenovať, ako ich zvládnuť.