Dňa 26.6.2018 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová poverila riadením Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlovú, Je odborníčkou v téme inklúzie, integrácie a má dlhoročné pracovné skúsenosti s deťmi a mládežou v rezorte školstva.