Riaditeľka VÚDPaP, Janette Motlová: „Pretrvávajúca pandémia a postupné zmeny v systéme poradenstva a prevencie zdôrazňujú nevyhnutnosť multidisciplinárneho prístupu.“

Už takmer rok sú súbežne prioritnými témami v systéme poradenstva a prevencie: transformácia a dopady pandémie COVID-19 na život detí a ich rodín.   

Hoci zdanlivo nesúvisia, riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová pripomína, že obe témy intenzívne zdôrazňujú dlhodobú potrebu odborných a pedagogických zamestnancov a ich klientov – posilnenie multidisciplinárnej spolupráce.

Multidisciplinárna spolupráca a jej posilnenie sa ako potreby neobjavili zo dňa na deň. Mnohí odborníci z praxe už pred rokmi poukazovali na to, ako im takáto spolupráca výrazne pomáha riešiť potreby detí a zefektívňuje ich prácu“, objasňuje riaditeľka Motlová.  

O to pozitívnejšie vníma, že zmeny realizované v poradenskom systéme obsahujú viacero prvkov a krokov smerujúcich k posilneniu multidisciplinárneho prístupu a spolupráce.  

Prvým z nich je legislatíva, ktorá vďaka novele „školského zákona“ prvý krát hovorí o nutnosti cieleného prepájania odborníkov naprieč obormi „Subjekty systému poradenstva a prevencie podľa odseku 3 multidisciplinárne spolupracujú najmä so zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.(245/2008 Z.z. § 130) 

Ďalším krokom k posilneniu multidisciplinárnej spolupráce sú vzájomne prepojené podporné úrovne 1.-5. stupňa. Kľúčovú rolu však zohrávajú práve štandardy z dielne VÚDPaP. Každý jeden z procesných aj obsahových štandardov priamo zdôrazňuje potrebu multidisciplinárneho prístupu, ktorý je jedným z kľúčových pilierov pri ich tvorbe.  

Zmeny v zákone, zavedenie štandardov, či piatich stupňov podpory prichádzajú v časoch, kedy v dôsledku pandémie odborní a pedagogickí zamestnanci čelia zvýrazneným aj novovynárajúcim sa problémom detí a ich rodín.  

Zatváranie škôl, straty zamestnania, sociálna izolácia, ochrana fyzického a duševného zdravia… Aj mimo odbornej starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie nám pandémia ukázala, ako sú výzvy, ktorým čelíme, vzájomne prepojené. Ukázala nám dôležitosť chápania súvislostí naprieč rôznymi oblasťami, dôležitosť komplexného vnímania a systematických riešení. 

Chápať prepojenia medzi ťažkosťami a potrebami dieťaťa, zabezpečiť správnu intervenciu v správnom čase a správnymi odborníkmi a zvoliť rozsah pomoci, ktorý je v danom bode potrebný – práve to nám umožňuje multidisciplinárny prístup.“ vysvetľuje ďalej pani riaditeľka Motlová.  

Zavedenie štandardov, zmeny v legislatíve, okolnosti a dopady pandémie sú však stále len akcelerátorom, nie hlavným dôvodom dôležitosti multidisciplinárnej spolupráce. Na záver pani riaditeľka Motlová dodáva: „Dokázať sa vzájomne prepájať, získavať informácie správnymi otázkami, posúvať informácie ďalej tak, aby priniesli želaný výsledok, upozorňovať na potreby dieťaťa aj mimo pôdy poradenského zariadenia, či školy.., to všetko je nevyhnutné pre to, aby sme ako odborníci získali dostatočnú podporu a pracovali naozaj efektívne v prospech detí, aby dostali pomoc, ktorú potrebujú, kvalitne a včas.“ 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie chce pokračovať v posilňovaní multidisciplinárnej spolupráce v praxi. Pripravil sme preto „Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi“, v rámci ktorého získate praktické návody a cielený priestor pre budovanie vzťahov s odborníkmi vo vašom regióne, i naprieč Slovenskom. Viac o programe sa dozviete na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.