Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov a nákup odborných metodík pre oblasť

Nákup oprávnení na používanie diagnostických pomôcok a nákup odborných metodík pre oblasť