Reklamné predmety s potlačou v rámci publicity a informovanosti – Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 136 kB)

spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. (9.4.2014)

Reklamné predmety s potlačou v rámci publicity a informovanosti technická špecifikácia- Príloha č.2. (XLSX, 1.01 MB)

Prenájom štatistického softvéru – Oznámenie o zadávaní zákazky (PDF, 37.2 kB)

v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. (5.2.2014)

Prenájom štatistického softvéru – Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 163 kB)

spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. (5.2.2014)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Dodávka osobného motorového vozidla (PDF, 3,17 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Prenájom priestorov na usporiadanie konferencie, semináru a súvisiacich služieb pre Národný projekt (PDF, 187 kB)

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, kód ITMS /26130230025

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.