Zverejňujeme ďalšie 4 odborné postupy a 1 skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v pedagogickej a poradenskej praxi

Prečítať a stiahnuť si ich môžete na TOMTO ODKAZE.

Medzi „Odborné postupy“ sme pridali dokumenty:

  • Raná starostlivosť – diferenciálna diagnostika PAS. Starostlivosť v špecializovanom centre poradenstva

Tento odborný postup navrhuje, akým spôsobom môžu byť pri diferenciálnej diagnostike dieťaťa s PAS a NKS prerozdelené kompetencie jednotlivých odborníkov vnútri rezortu školstva – v rámci multidisciplinárneho tímu (MDT) poradenského zariadenia, ale tiež medzirezortne – vo vzťahu k odborníkom rezortu zdravotníctva a rezortu práce sociálnych vecí a rodiny.

  • Dieťa s mentálnou subnormou v edukačnom procese

Potreby detí s mentálnou subnormou nemôžu byť označené ako špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zrejmé však je, že tieto deti majú svoje individuálne potreby, na ktoré (aspoň sčasti) môže reagovať školský špeciálny pedagóg, prípadne ďalší členovia školského podporného tímu. Filozofia inklúzie dáva tejto myšlienke za pravdu, keď hovorí o „škole pre všetkých“, o napĺňaní individuálnych (rôznych) rozličných potrieb všetkých detí.

  • Využitie rozvíjajúcich aktivít pri edukácii žiaka s viacnásobným postihnutím v špeciálnej základnej škole

Cieľom odborného postupu je zvyšovanie kompetencií žiaka v oblasti sebaobsluhy a kognitívnych schopností. Odborný postup poskytuje stručný súbor aktivít smerujúcich na zvýšenie úrovne socializácie žiakov s VNP v kolektíve, na zdokonaľovanie ich sebaobslužných návykov, na rozvíjanie zmyslového vnímania a na aktivizáciu vnímania, pohybu a komunikácie.

Tento odborný postup dopĺňa skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Žiak s viacnásobným postihnutím a rozvíjajúce aktivity v edukácii.

K „Skúsenostiam MDP“ pribudol dokument:

  • Žiak s viacnásobným postihnutím a rozvíjajúce aktivity v edukácii

Kazuistika chlapca s viacnásobným postihnutím nadväzuje na Odborný postup Využitie rozvíjajúcich aktivít pri edukácii žiaka s viacnásobným postihnutím v špeciálnej základnej škole, v kombinácii mentálneho postihnutia s telesným postihnutím.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.