ZVEREJŇUJEME ĎALŠIE 4 ODBORNÉ POSTUPY (vrátane troch „OP“ k téme školskej spôsobilosti)

Odborný postup: Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poradenskom procese
Základným pilierom práce poradenského psychológa/psychologičky s LGB klientom/klientkou je vytvorenie dôverného nehodnotiaceho prostredia, ktoré by im umožnilo pracovať na svojom sebaobraze, sebaúcte a optimálnom sebaprijatí. Cieľom poradenského procesu je identifikovanie oblastí, v ktorých klient/klientka potrebuje podporu a poskytnutie tejto podpory.

Prinášame taktiež trojicu odborných postupov s témou školská spôsobilosť.

Odborný postup: Školská spôsobilosť
Pojmom školská spôsobilosť označujeme psychickú, fyzickú a sociálnu pripravenosť dieťaťa na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky. Na každé dieťa, ktoré dosiahlo 6. rok veku života do 1. septembra daného roka, sa vzťahuje povinná školská dochádzka.

Odborný postup: Školská spôsobilosť dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity (Diagnostika)
Vďaka zmene legislatívneho prostredia – zavedenie inštitútu povinného predprimárneho vzdelávania (s účinnosťou od 01. 09. 2021) je zabezpečené, že všetky deti vrátane detí z MRK minimálne 1 rok navštevujú MŠ, čo je príležitosť na rozvoj kognitívnych i sociálnych kompetencií potrebných na úspešné zaškolenie dieťaťa.

Odborný postup: Diagnostika školskej spôsobilosti v prípade výnimočného prijatia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku (tzv. predčasné zaškolenie)
Pri diagnostike školskej spôsobilosti dieťaťa je nevyhnutné zamerať sa na všetky aspekty, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie zaškolenia, a to aspekt psychický, emocionálny, telesný/fyzický a sociálny. V prípade, ak dieťa preukazuje nezrelosť čo i len v jednej oblasti, je potrebné zvážiť vhodnosť zaškolenia, obzvlášť pri tzv. predčasnom zaškolení.

PREČÍTAJTE SI ICH NA ODKAZE:
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.