Zverejňujeme ďalšie dokumenty na tému potrieb OZ a PZ v kontexte metodických činností

V rámci analýzy ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní zverejňujeme ďalšie dva dokumenty zamerané na potreby zložiek systému poradenstva a prevencie v kontexte metodických činností.

  • Dokument „Analýza potrieb odborných a pedagogických zamestnancov na školách vo vzťahu k poradenským zariadeniam“ – prezentuje výsledky dotazníka, v rámci ktorého boli zisťované potreby pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich na školách vo vzťahu k poradenským zariadeniam (v kontexte metodického usmerňovania a metodickej podpory). Výsledky obsahujú aj informácie o tom, kde PZ a OZ na školách vnímajú rezervy spolupráce s poradňami. Dokument sa venuje aj využívaniu dištančných foriem vzdelávania a spolupráce.
  • Zámerom dokumentu „Potreby zložiek systému PaP v kontexte metodickej činnosti“ bolo identifikovať do akej miery poradenské zariadenia reflektujú potreby PZ a OZ na školách.

Prečítať si ich môžete spolu s ďalšími dokumentami v danej téme na odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/analyza-ludskych-zdrojov-v-metodickom-usmernovani/odborne-vystupy/.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.