Zverejňujeme dokument: Výsledky z prvej etapy aplikovania Skríningu v materských školách

Dokument vznikol v rámci výskumnej úlohy Skríning detí v predprimárnom vzdelávaní. Nachádzajú sa v ňom informácie o novej metodike Skríning detí v predprimárnom vzdelávaní a výsledky z prvej etapy jej overovania. Opisujú sa tu aj jednotlivé oblasti, v ktorých deti dosahovali nižšie výsledky. Uvádzané poznatky môžu slúžiť pedagogickým i odborným zamestnancom na zameranie pozornosti na uvedené oblasti pri práci s deťmi pred začiatkom ich povinného vzdelávania.

Prečítajte si ho tu: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/03/Skrining-deti-v-predprimarnom-vzdelavani.pdf

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.