Zverejňujeme dva odborné postupy a jednu skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe

Dnes prinášame odborný postup Dieťa s rodičom s duševným ochorením a k nemu prislúchajúcu skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Žiak základnej školy a nepodporujúce rodinné prostredie.

Rodina a škola pre dieťa predstavujú dve najdôležitejšie prostredia. Ak v tom rodinnom niečo nefunguje, je dôležitou úlohou školy poskytnúť mu podporu. Napriek tomu, že na Slovensku neexistujú oficiálne štatistiky, na základe zahraničných výskumov a prevalencie duševných ochorení v našej spoločnosti môžeme predpokladať, že s duševným ochorením svojho rodiča sa stretne relatívne veľký počet detí v školskom veku.
Deti sa najčastejšie u svojich rodičov stretnú s neurotickými alebo depresívnymi poruchami, môžu sa však vyskytnúť aj závažnejšie poruchy ako schizofrénia alebo bipolárna porucha, rodičia môžu tiež trpieť závislosťou alebo poruchou osobnosti.
Psychické ochorenie rodiča predstavuje riziko rozvoja psychického ochorenia u dieťaťa.

Tiež dopĺňame tému Dieťa s enurézou, enkoprézou v edukačnom a poradenskom procese o ďalší odborný postup.

Problematika enurézy, enkoprézy či obstipácie je pre dieťa a jeho rodičov veľmi zaťažujúca. Často sú znepokojení, hľadajú príčinu, majú pocit zlyhania. Základným princípom v poradenstve je podporiť rodičov v zvládaní ťažkostí, ktoré sa spájajú s enurézou, enkoprézou a obstipáciou.
Enuréza (pomočovanie) a enkopréza (pošpiňovanie) sú poruchy vyprázdňovania, ktoré patria medzi zdravotné problémy. Rodičia vyhľadávajú  pomoc najskôr u pediatra a nefrológa, nakoľko je nutné, aby špecialista vylúčil zdravotný podklad poruchy. Po ich vylúčení v prípade pretrvávania ťažkostí rodičia vyhľadávajú psychologickú pomoc.

Všetky odborné postupy a skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe nájdete na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.